MILJØPROFIL

Workwear AS har som mål å bruke leverandører som setter miljø i fokus. Dette innebærer at vi viser omtanke for samfunnets sårbarhet gjennom våre valg. Vi jobber med våre leverandører av arbeidsklær for i sammen og tenke miljø. For å vise vårt engasjement for miljø har Workwear AS valgt å arbeide for i fremtiden å bli Miljøfyrtårn bedrift. Gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å jobbe med kontinuerlig forbedring av bedriftens prosesser knyttet til miljø.

Våre leverandører

Alle våre leverandører er store aktører på verdens basis og tenker miljø, våres hovedleverandør F.Engel ligger litt i front, med sine bærekraftige arbeidsklær.

Se hurtig link: https://ipaper.f-engel.com/engel-workwear/sustainable-workwear/no/?page=1

Internt

Gjennom aktiv holdning med de 8 ansatte i dag så prøver vi å ta de beste miljø valgene Vi jobber med vårt internkontrollsystem samt startet med en gjennomgang av de ansatte for å jobbe mot å bli sertifisert.

Våre kunder

Ved bevisstgjøre kundene våre på miljøvennlige valg av arbeidsklær kan vi bidra til et bedre livsløpsresultat, både økonomisk og miljømessig. Vi kommer til å jobbe med vårt internkontrollsystem samt startet med en gjennomgang av de ansatte for å jobbe mot å bli sertifisert i fremtiden.