Verneutstyr

Verneutstyr, også kjent som personlig verneutstyr (PVU), refererer til forskjellige typer utstyr og klær som brukes for å beskytte arbeidstakere mot potensielle farer og skader på arbeidsplassen

  • kr 1.265 eks mva
  • kr 504 eks mva
  • kr 1.599 eks mva
  • kr 149 eks mva
  • kr 84 eks mva
  • kr 228 eks mva